Barion Pixel

Kaple sv. Anny

Letos byla zahájena dvouletá obnova interiéru zámecké kaple sv. Anny. V rámci prohlídky zámku uvidíte průběh odkryvu barokní výmalby stěn a klenby, postupné otevírání dříve zazděných otvorů oken i oratoří i odstranění betonové podlahy, pod níž čeká nález dlažby. Následovat bude obnova varhan.

Prádelna v parku

V zámeckém parku bude od června do října probíhat celková rekonstrukce objektu někdejší Prádelny u potoka Mastníku. Nevíme jistě, jestli šlo o funkční prádelnu, kde se opravdu pralo prádlo, nebo zda byl objekt tzv. stafáží, jimiž se krajinářské parky na konci 18. století hemžily, a kde pradlena prala prádlo jen symbolicky, když okolo procházeli majitelé s hosty, aby vznikal dojem venkovské idyly.

Schodiště do druhého patra

Schodiště do druhého patra je opravené jen z půlky (došly na něj finance). Během května a června dojde ale k vyčištění žulových schodů, repasi litinového zábradlí a do konce roku i k výrobě dřevěného madla.

Müllerova mapa

Nejcennějším exponátem našeho interiéru je nově dar mecenášky: originál Velké mapy Čech od Jana Kryštofa Müllera. Dílo o rozměru 2,8 na 2,4m z roku 1720 vyšlo v pouhých 1500 exemplářích na objednávku císaře Karla VI. a je největší mapou Čech, kterou kdy vytvořil jednotlivec. Prohlídka mapy s výkladem bude od července samostatným dvacetiminutovým okruhem přístupným vždy v pravé nedělní poledne.

Okruh parkem

Na rok 2025 připravujeme již nyní s architektkou značený návštěvnický okruh zámeckým parkem. Objevíte na něm skryté průhledy na zámek, rybníček, schodiště a řadu zatím zpustlých romantických staveb jako altán, obelisk nebo výklenkovou kapli. V polovině trasy na vás bude čekat opravený objekt Prádelny. Možná i s pradlenou, uvidím, jestli ji seženu.